Numer porządkowy kancelarii komorniczej

Numer porządkowy kancelarii komorniczej

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 34/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego kancelarii komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Pana Kamila Pabicha tut. kancelarii został nadany numer porządkowy XV.