O Nas

Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas odbywanej aplikacji komorniczej oraz asesury w renomowanej kancelarii komorniczej w Warszawie. Wcześniej pracowałem w warszawskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich.

W kancelarii specjalizuje się głównie w egzekucji świadczeń pieniężnych oraz w zabezpieczeniach roszczeń w tym przede wszystkim w sprawach gospodarczych oraz egzekucji z nieruchomości. Prowadząc postępowanie egzekucyjne podejmujemy zawsze zgodne z prawem, ale skuteczne działania w celu odnalezienia majątku dłużnika. W kancelarii dysponujemy wszelkimi systemami które pozwalają ustalić majątek dłużnika niezbędny do prowadzenia egzekucji,a w szczególności z  następujących systemów teleinformatycznych:

  • OGNIVO e-KIR
  • CEPIK
  • ZUS-PUE online
  • Aktywne konta w EPU
  • PD CBDKW
  • Rejestr Zastawów Online
  • System Informacyjny Statystyki Publicznej Online
  • CEIDG online
  • Akta Wirtualne poprzez System KomornikOnline

Kancelaria może przyjmować sprawy zarówno z wyboru wierzyciela jak i z rewiru z uwagi na brak zaległości.